AmblyGames – Návod k použití

AmblyGames je aplikace pro testování a především procvičování zraku při tupozrakosti – amblyopii. Aktivity na vysoce kontrastním pohyblivém pozadí stimulují komunikaci oka s mozkem. Pravidelný trénink oka s AmblyGames  pomáhá zlepšovat rozlišovací schopnost oka (tzv. visus).

Na čem aplikaci spustíte

Počítač s operačním systémem Windows 10. Aplikace je plně funkční i s použitím obyčejné myši, přesto doporučujeme používat dotykovou obrazovku, čím větší, tím lepší. Děti dotyková zařízení prostě milují a ceny dotykových monitorů nebo notebooků nejsou dnes nijak závratné.

Aplikaci AmblyGames stahujte přímo z Microsoft Store.

Návod k použití

 1. Nastavení jazyka uživatelského rozhraní
 2. Nastavení velikosti obrazovky
 3. Nastavení pozadí
 4. Cvičení oka – kreslení
 5. Cvičení oka – obkreslování
 6. Cvičení oka – hledej páry
 7. Měření ostrosti vidění

Další užitečné informace

 • Amblyopie
 • Visus
 • Autoři aplikace
 • Kontakt

1. Nastavení jazyka uživatelského rozhraní

Při prvním spuštění programu je jazyk uživatelského rozhraní nastaven na angličtinu. Je možné nastavit jiný jazyk, je-li podporován.

Zobrazí se seznam podporovaných jazyků. Čeština je podporována.

2. Nastavení velikosti obrazovky

Správné nastavení velikosti obrazovky je NAPROSTO NEZBYTNÉ pro správnou funkci měření visu oka. Změřte a nastavte úhlopříčku obrazovky, na které bude měření visu probíhat.

Pomocí tlačítek PLUS a MINUS nastavte délku úhlopříčky vaší obrazovky.

3. Nastavení pozadí

Pohyblivé kontrastní pozadí hraje zásadní roli při tréninku oka. Lze nastavit také bílé, šedé, nebo černé pozadí. Tato jednobarevná pozadí však nepřispívají k žádoucímu tréninku oka.

Konkrétní pozadí (čtverce, pruhy, nebo ozubená kola) byste měli střídat (např. každý den jiné pozadí).

Čím lépe dítě vidí, tím jemnější pozadí nastavte:

 • visus pod 0.3 – hrubé pozadí
 • visus 0.3 až 0.6 – střední pozadí
 • visus nad 0.6 – jemné pozadí

4. Cvičení oka – kreslení

Kreslení je velmi oblíbená aktivita a AmblyGames přináší vše potřebné. Kreslit lze myší nebo pomocí dotykové obrazovky.

DŮLEŽITÉ: Lepší oko je při všech cvičeních zakryté okluzorem. Pokud testovaná osoba používá brýle, musí je použít i při cvičení.

Funkce tlačítek v nabídce

 • skrýt/rozvinout nabídku
 • přesunout nabídku na protilehlý okraj (aby nepřekážela kreslení)
 • výběr tloušťky a barvy štětce
 • smazat poslední tah/tahy
 • obnovit smazaný tah/tahy
 • uložit obrázek na disk
 • ukončit kreslení

Při kreslení máte možnost výběru z 9 štětců a 2 277 barev. Fantazii se meze nekladou.

5. Cvičení oka – obkreslování

Obkreslování děti baví. Vyberou si obrázek, obkreslí ho a aplikace ohodnotí, do jaké míry se jim to podařilo. Obkreslovat lze myší nebo pomocí dotykové obrazovky.

DŮLEŽITÉ: Lepší oko je při všech cvičeních zakryté okluzorem. Pokud testovaná osoba používá brýle, musí je použít i při cvičení.

Funkce tlačítek v nabídce

 • skrýt/rozvinout nabídku
 • přesunout nabídku na protilehlý okraj (aby nepřekážela kreslení)
 • smazat poslední tah/tahy
 • obnovit smazaný tah/tahy
 • ohodnotit (aplikace ocení přesnost obkreslování 1-5 hvězdičkami)
 • ukončit kreslení

6. Cvičení oka – Hledej páry

Prastará a stále oblíbená hra Hledej páry (v Česku známá také jako Pexeso). Hrát může jeden až pět hráčů, takže si zahraje celá rodina. K dispozici je více než 200 obrázků, ze kterých se náhodně vybírá obsah každé hry. Proto je každá hra jiná a nikdy Vás neomrzí.

DŮLEŽITÉ: Lepší oko je při všech cvičeních zakryté okluzorem. Pokud testovaná osoba používá brýle, musí je použít i při cvičení.

Obrázky se (volitelně) na nějakou dobu ukážou.

Pak obrázky zmizí.

Hráči se střídají v odkrývání dvojic obrázků. Kdo odkryje pár stejných obrázků, získá bod. Hra končí nalezením všech párů, vítězí hráč s nejvíce body. Pokud hrál jediný hráč, je na základě počtu tahů oceněn hvězdičkami podobně jako u obkreslování.

7. Měření ostrosti vidění

Pokud je správně nastavena velikost monitoru, můžeme spustit měření ostrosti vidění, tzv. visus oka. Čím větší je visus oka, tím lépe oko vidí. Visus zdravého oka se pohybuje nad hodnotou 1.

DŮLEŽITÉ: Měříme vždy JEDNO OKO, druhé oko je při měření zakryté. Pokud testovaná osoba používá brýle, musí je použít i při měření visu oka.

AmblyGames nabízí pro měření zraku dva optotypy: tzv. Snellenova éčka a Landoltovy kruhy. Výhodou obou těchto mezinárodně rozšířených symbolů je použitelnost i pro děti, které ještě neumí číst. Dítě pozoruje znaky a rukou ukazuje, jakým směrem jsou symboly natočeny. Pro nejmenší děti je nejvhodnější použít Snellenova éčka.

Potvrdíme, že nastavená velikost obrazovky odpovídá skutečnosti.

Zvolíme vzdálenost oka od monitoru. Samozřejmě záleží na tom, kolik máte k dispozici prostoru, ale čím větší vzdálenost, tím lépe.

Postavíme testovanou osobu přesně na zvolenou vzdálenost od monitoru. Monitor by měl být přímo proti testované osobě. Připravte co nejlepší podmínky sledování monitoru. Pozor na odlesky, protisvětlo a pod.

Snellenovy znaky "E" jsou v dětských očních ordinacích nejoblíbenějším testem zraku.

 • Na obrazovce se objeví symbol v náhodném natočení. Necháme testovanou osobu ukazovat rukou, co vidí.
 • Pokud vidí správně, stiskneme tlačítko MINUS. Další symbol bude menší.
 • Pokud nedokáže symbol rozeznat, stiskneme tlačítko PLUS. Další symbol bude větší.
 • Další symbol stejné velikosti ukážeme tlačítkem OTOČ.
 • V levém horním rohu obrazovky vidíte visus, který odpovídá vámi zadané vzdálenosti a velikosti optotypu.

PRO JISTOTU OPAKUJEME: Měříme vždy JEDNO OKO, druhé oko je při měření zakryté. Pokud testovaná osoba používá brýle, musí je použít i při měření visu oka.


Další užitečné informace

Amblyopie

Amblyopie (tupozrakost) vzniká zpravidla v raném dětství. Pokud dítě šilhá nebo z jiného důvodu vnímá každým okem jiný obraz (například díky refrakční vadě) mozek není schopen oba obrazy spojit a jeden z obrazů potlačí. Jedno z očí tak mozek nevnímá a doslova “vypne”. Slabší oko je pak používáno pouze tehdy, pokud je “lepší” oko zavřené nebo zakryté. Nepoužívané oko je netrénované a má menší rozlišovací schopnost. Jeho obraz je podobně nekvalitní jako u digitálního fotoaparátu s velmi malým počtem pixelů. Říkáme, že oko má malý visus (v češtině někdy také vizus).

Dítě sice jedno z očí nepoužívá, ale tento stav vnímá jako normální a nestěžuje si na něj. Proto je poměrně častým jevem velmi pozdní rozpoznání amblyopie, často až ve školním věku, kdy už je náprava obtížná, až nemožná. Aplikace AmblyGames slouží mimo jiné ke snadnému měření ostrosti vidění a je proto vhodná k rozpoznání (nejen) této vady vidění.

Amblyopie se léčí pokud možno v raném dětství trénováním slabšího oka. Základní metodou je zakrývání lepšího oka okluzorem. Mozek je tak donucen slabší oko používat a trénovat.

Aplikace AmblyGames slouží na stejném principu. Děti kreslí, obkreslují, nebo si hrají s obrázky na pohyblivém, velmi kontrastním černobílém pozadí. Lepší oko je zakryto a slabší oko je intenzivně používáno a trénováno.

Pokud dítě používá brýle, pak musí používat brýle i při cvičení s aplikací AmblyGames.

Visus

Visus je číslo vyjadřující rozlišovací schopnost oka. Visus se měří pro každé oko samostatně. Čím menší visus, tím horší obraz (podobně jako u digitálního fotoaparátu s malým počtem pixelů). Visus zdravého lidského oka se pohybuje v rozmezí od 0.8 až 2.2 v závislosti na věku a vrozených dispozicích. S určitým zjednodušením lze za normu zdravého oka považovat visus alespoň 1. Většina lidí s mladýma zdravýma očima má visus nad hodnotou 1.2. Starší lidé mají visus menší, právě tak jako děti do 4-5 let, kdy se oko teprve vyvíjí.

Jen pro představu: s visem 1.5 jste schopni rozlišit všechny pixely FULL HD obrazovky (1920x1080px) o úhlopříčce 50 palců (127 cm) ze vzdálenosti tří metrů (cca 10 stop). S polovičním visem 0.75 se musíme k téže obrazovce přiblížit na poloviční vzdálenost, tedy 1.5 metrů (5 stop), abychom viděli stejně dobře.

Jak se visus měří a vyjadřuje

Měříme vždy jen jedno oko, druhé oko je při měření zakryté. Pokud dítě používá brýle, pak se visus oka měří s nasazenými brýlemi!

Visus se měří pomocí optotypů. Optotypy  jsou znaky, které pacienti čtou ze vzdálenosti např. 6 metrů (nebo 20 stop). Čím menší znaky je oko schopno rozlišit, tím větší je visus oka.

Výsledný visus se vyjadřuje jako číslo, například 0.5, nebo zlomek, např. 3/6, nebo 10/20. Všechny tyto výsledky jsou samozřejmě stejné.

Visus oka lze snadno změřit pomocí aplikace AmblyGames, viz výše.

Autoři aplikace

Karticky.cz s.r.o.
Autorkou obrázků ve hře “Hledej páry” je Marie Kopidolová

Kontakt

info@karticky.com

Aplikaci AmblyGames stahujte přímo z Microsoft Store.